Taller sobre l’Assertivitat per empleats de la Diputació de Barcelona (juny 2019)

Què es l’assertivitat?

  • És una habilitat social que consisteix en manifestar de manera clara, franca i respectuosa les pròpies opinions, emocions i creences, a defensar els nostres drets, a acceptar els pensaments i les crítiques dels altres i no sentir-se’n culpables.

Estils comunicatius:

  • ASSERTIU: estar bé amb un mateix, no estrès, no ansietat, respecte cap a un mateix i pels demés
  • AGRESSIU: No respecte cap al demés, volen dominar, ambició, a curt termini poden obtenir poder, satisfacció…però desprès poden sorgir sentiments de culpa, els demés els eviten, poden trobar-se amb una enèrgica reacció verbal i/o física.
  • PASSIU: baixa autoestima, no respecte les seves pròpies necessitats, evitar conflictes costi el que costi, pot tornar-se hostil, irritable, frustrada… I probable que acabi esclatant.