Centres educatius

Avui en dia els professors es troben que a més de la seva tasca docent han d’ocupar-se d’alguns alumnes que requereixen més atenció (sigui per conducta inadequada, falta d’integració, sotmetiment vers alguns companys, falta de motivació, tristesa…). Això pot desgastar i desmotivar als docents…

I si l’escola tingués el servei d’un acompanyant emocional que se’n ocupes dels alumnes que els tutors consideressin i a més fes acompanyament també a les famílies?

I si els alumnes que lliurament ho decidissin també tinguessin aquest servei per parlar o comentar temes que els afecten de manera important i que no gosen compartir amb els tutors ni amb la família?

Tot des d’una filosofia d’acompanyar amorosament a traves del Coaching, no jutjant ni recriminant res, anant junts cap a la solució, amb empatia, assertivitat, respecte i confidencialitat.

Que aportaria a l’escola?

– Millor ambient a les aules
– Integració de tots els alumnes
– Alumnes i famílies més ben acompanyades
– Prevenció de conflictes
– Professors més alliberats, més motivats
– Tret diferencial en gestió emocions.

Com es faria el servei ?
Es pacten unes hores o un dia a la setmana (depenen de la necessitat de l’escola) en que jo donaria aquest servei, el cost depèn del temps invertit. Horari, preu, tasques… ja ho parlaríem i ajustaríem per poder donar el millor servei possible.

Faig xerrades a escoles sobre les emocions, estratègia d’objectius, comunicació assertiva, intel·ligències emocionals … i col·laboro en el projecte d’Educació Emocional de l’Akademia de Mataró.

L’acompanyament emocional també està orientat als docents que ho desitgin, acompanyant-los a fer els canvis pertinents per millorar la seva tasca i el seu benestar, sobretot quan es troben en casos difícils de gestionar.

Aquests canvis els hi permetran:

– Estalviar energia personal i relacional, que millorarà la seva salut psíquica i emocional i la dels seus alumnes.

– Facilitar i acompanyar la comunicació entre els seus alumnes i ells.

– Ser més congruent i empoderat a l’aula.

– Millorar la mediació i gestió de conflictes.

– Facilitar la integració del tots els alumnes.